h

SP doet onderzoek naar veranderingen in de zorg

11 februari 2015

SP doet onderzoek naar veranderingen in de zorg

De SP start deze week een onderzoek om de gevolgen van de veranderingen in de zorg voor de inwoners van Schouwen-Duiveland in de alledaagse praktijk helder te krijgen. “Op lokaal niveau is het niet reëel om te denken dat we het kabinetsbeleid aan ons voorbij kunnen laten gaan. Ook op Schouwen-Duiveland ontkomen we niet aan de gevolgen van de bezuinigingsdrift van het kabinet”, aldus fractievoorzitter Anita de Vos.

“Waar we wèl voor kunnen zorgen, is dat we die gevolgen zo goed mogelijk in kaart brengen en die informatie gebruiken om het beleid dusdanig in te richten dat mensen die dat nodig hebben verzekerd zijn van de juiste zorg en ondersteuning. Waar dat niet lukt, is het van belang deze informatie onder de aandacht van de lokale èn landelijke politiek te brengen”.
Sinds bekend werd dat er een verschuiving van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente zou gaan plaatsvinden per 01-01-2015 is er in het gemeentehuis hard gewerkt aan het uitwerken van beleid om deze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Ook binnen de gemeenteraad is er volop aandacht geweest voor dit onderwerp. Maar ondanks alle goede bedoelingen, komen er toch regelmatig signalen van mensen bij wie de zorg of ondersteuning niet goed verloopt, of waarvoor de nieuwe situatie nog niet duidelijk is. Naast de fractie van de SP hebben ook verschillende andere fracties hierover wethouder van den Bos al aan zijn jasje getrokken. Op zijn beurt heeft hij steeds geprobeerd deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en beleid daarop aan te passen. Helaas heeft dit tot nu toe nog niet alle onrust en problemen bij de inwoners van Schouwen-Duiveland weggenomen. Ook is al meerdere keren gebleken dat het zo zorgvuldig geformuleerde beleid in de praktijk niet altijd de gewenste uitwerking heeft.

“De werkwijze zoals die nu in de praktijk gehanteerd wordt, staat mijlenver van wat wij voor ogen hadden toen we in de raad het beleid op papier goedkeurden. Huishoudelijke hulpen kunnen prima inschatten wat er nodig is om het huis schoon te houden. Maar de opdracht waarmee ze nu op pad gestuurd worden, vindt de SP ècht niet kunnen. Er wordt van hen gevraagd om te beoordelen of hun cliënten zichzelf zelfstandig kunnen wassen, en of zij problemen hebben met hun geheugen. Dat gaat ècht te ver” geeft de Vos aan. “De SP-fractie heeft er altijd op aangedrongen dat de zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd zouden worden door medewerkers met een medische achtergrond. Nu blijkt dat de gemeente deze gesprekken zoveel mogelijk overlaat aan huishoudelijke hulpen. Dat is een absoluut onwenselijke situatie, die bovendien voor de huishoudelijk medewerkers betekent dat zij op papier moeten zetten dat hun eigen werk deels overbodig zou zijn, met alle risico’s voor hun eigen werkzekerheid van dien. Absurd!”.

In de komende weken kunnen zowel mantelzorgers, medewerkers in de zorg als de mensen die zorg ontvangen, aan de keukentafel aanschuiven bij vrijwilligers van SP Schouwen-Duiveland. Zij zullen op diverse plaatsen op het eiland aanwezig zijn en onder het genot van een bakje koffie horen zij graag wat uw ervaringen zijn als het gaat om zorg. Ook is het mogelijk om de enquete via de website in te vullen. Kijk daarvoor op de Zorgenquête pagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SP via 06-31943477.

Zie ook:

U bent hier