h

Er is genoeg voor iedereen

12 juni 2015

Er is genoeg voor iedereen

Foto: SP

Nederland is een rijk land. Toch hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. De kleine groep van 10 procent rijkste Nederlanders heeft twee derde van onze rijkdom in handen. Een baas verdient nu gemiddeld 17 keer meer dan een geschoolde werknemer. Kleine ondernemers betalen netjes hun belastingen, terwijl multinationals worden geholpen belasting zoveel mogelijk te ontwijken.

Als je kijkt naar het totaal aan zorg-, huur-, kinderopvang- toeslagen, kindgebonden budget en hypotheekrenteaftrek, dan subsidieert de overheid de 10 procent met de hoogste inkomens bijna vier keer zoveel als de 10 procent met de laagste inkomens. Deze grote verschillen willen de meeste Nederlanders helemaal niet. Want het gaat ten koste van onze zorg, ons onderwijs en de andere belangrijke voorzieningen die we samen gebruiken.

We zijn één land, maar een verdeeld volk. Steeds meer leven we in gescheiden werelden. Wie in een arm gezin geboren wordt heeft steeds meer kans arm te blijven. De toegang tot goede zorg wordt duur betaald. Onze kinderen beginnen straks na hun studie het werkende leven met een forse schuld, zij staan vanaf het begin op achterstand. Ons belastingstelsel vergroot die ongelijkheid verder, de grootste vermogens worden amper belast, gewone werknemers juist buitensporig veel.   

Natuurlijk. Er zullen altijd verschillen zijn. Maar het is niet uit te leggen dat de drie rijkste Nederlanders meer bezitten dan de helft van alle Nederlanders bij elkaar. Het is onaanvaardbaar dat door de groeiende ongelijkheid ook de verschillen in gezondheid, kansen, geluk en levensverwachting steeds groter worden. Als toegang tot zorg, werk en onderwijs afhankelijk wordt van de dikte van je portemonnee dan wordt een deel van Nederland een eerlijke kans ontnomen.

In meer gelijke landen leven mensen langer, blijven ze langer gezond en is de criminaliteit lager. De SP wil daarom de verschillen verkleinen. En dat kán. Als de rijkste Nederlanders en de grootste bedrijven hun eerlijke deel van de belastingen gaan betalen, dan kunnen de lasten voor de rest van Nederland omlaag.

De komende weken zal SP Schouwen-Duiveland de campagne ‘Er is genoeg voor iedereen’ onder de aandacht brengen.

Hoe meer mensen enthousiast worden voor onze alternatieven, hoe sterker we staan in de strijd voor verandering. Want van wat minder ongelijkheid worden we allemaal beter. Want in ons land is er genoeg voor iedereen.

U bent hier