h

Vragenlijst kust en bebouwing

24 januari 2016

Vragenlijst kust en bebouwing

Foto: Sylvia Tuinder

De SP in Zeeland maakt zich samen met  vele Zeeuwen zorgen over de ambities om de Zeeuwse kust verder te bebouwen met recreatieparken en zomerverblijven. Voor de SP is een volgebouwde kust een schrikbeeld. Om te weten te komen hoe inwoners en bezoekers denken over toenemende bebouwing op en rond de kust is er een onderzoek gestart.

We willen met goede alternatieven komen, daarom is het belangrijk om niet alleen te weten wat mensen niet willen. We zullen ook met ze in gesprek gaan om te horen wat ze wel wensen in onze kustgebieden. Daarom vragen we zoveel mogelijk mensen om onze vragenlijst in te vullen. Dit zullen we ook betrekken bij de bijeenkomst op 17 februari en de bijeenkomsten die nog volgen. 

U bent hier