h

Over Brouwerseiland

8 juni 2017

Over Brouwerseiland

Aan de inwoners van Schouwen-Duiveland,
U bent allen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Daarvoor heeft u in 2014 uw stem kunnen uitbrengen. Dat kunt u volgend jaar op 21 maart weer doen. In de tussentijd doen de raadsleden hun werk en nemen zij beslissingen.

Op 1 juni zijn er rond 19.000 handtekeningen overhandigd aan de gemeenteraad, die zijn gezet onder de petitie Stop Brouwerseiland. Deze zijn voor een belangrijk deel afkomstig van inwoners van ons eiland. Er dreigt een kloof te ontstaan tussen wat inwoners van het eiland via de petitie laten weten, en wat de politieke partijen er mee zullen doen.

Bent u ook tegen het plan, dan roepen wij u op raadsleden van de partij waarop u gestemd heeft, te laten weten wat u vindt van het plan Brouwerseiland, zodat deze kloof gedicht kan worden.

Op de website van de gemeente staan de e-mail adressen van de raadsleden: www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Bestuur_en_Organisatie/Bestuur/Raad/Samenstelling_Raad/

Doe mee! 

Alert!, D66, GroenLinks, PvdA en SP Schouwen-Duiveland,
namens deze;

Marc le Clercq, voorzitter Alert!
Jeffrey van Doorenmalen, bestuurslid D66
Henk Struijk, voorzitter GroenLinksL
Piet Polderman, voorzitter PvdA
Magda Rijk, voorzitter SP

U bent hier