h

SP erg tevreden met de uitspraak van de Raad van State inzake Brouwerseiland

1 mei 2019

SP erg tevreden met de uitspraak van de Raad van State inzake Brouwerseiland

Foto: SP

De SP is al vanaf dag 1 fel tegenstander van het plan Brouwerseiland, en is vanzelfsprekend erg tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Het feit dat de Raad van State het bestemmingsplan, de natuurvergunning en de omgevingsvergunning vernietigt in haar uitspraak is natuurlijk geweldig. Wat ons betreft is dit geen uitstel, maar gaat er nu definitief een vette streep door het plan en wordt het proces dus zeker niet opnieuw doorlopen.

We hopen dan ook dat de partijen die eerder hebben ingestemd met het bestemmingsplan en het afgeven van de vergunningen hier een les uit trekken. Tijdens behandeling van de stukken met betrekking tot Brouwerseiland in de gemeenteraad weigerden zij stelselmatig om te luisteren naar de inhoudelijke argumenten die werden aangedragen en naar de kritiek die werd geuit op de aangeleverde cijfers en rapporten. In de uitspraak van de Raad van State worden alle door onze fractie aangeleverde argumenten bevestigd. Dit laat zien dat ook wanneer je een plan wel sympathiek vindt of ziet zitten, je ten alle tijde alle informatie zorgvuldig moet afwegen. Wij betreuren het dat deze hele gang naar de Raad van State nodig was. Wanneer de voorstanders in de gemeenteraad tijdens de behandeling wel een zorgvuldige, inhoudelijke beoordeling hadden uitgevoerd van de beschikbare informatie, dan was het bestemmingsplan nooit goedgekeurd en waren de vergunningen in de eerste plaats niet afgegeven.

Inmiddels is ook het politieke landschap veranderd. In deze huidige samenstelling heeft de overgrote meerderheid in de gemeenteraad zich duidelijk uitgesproken tegen de komst van nieuwe vakantieparken. De termijn waarbinnen de pijplijnprojecten binnen de Kustvisie nog mochten worden uitgewerkt is inmiddels verstreken. Nu Brouwerseiland dus geen pijplijnproject meer is, zien wij dan ook geen enkele reden waarom de gemeente dit project opnieuw zou moeten oppakken.

Wij willen alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat bedanken voor hun inzet en hen feliciteren met deze geweldige overwinning!

U bent hier