h

Nieuws van de afdeling

2 oktober 2014

Nog steeds te veel valpartijen Duinhoevepad

In de raadsvergadering van oktober wordt een rapport besproken dat naar aanleiding van een motie van de SGP (vóórdat SP in de raad vertegenwoordigd was) is opgemaakt. Er wordt in het rapport beschreven wat de (on)mogelijkheden zijn voor verleggen of afvlakken van het Duinhoevepad om zo de veiligheid te vergroten.

Lees verder
12 september 2014

Steun ook de petitie tegen de bouwplannen in de Schelphoek!

SP Schouwen-Duiveland ondersteunt van harte het initiatief om handtekeningen in te zamelen tegen de plannen om een (Zorg)resort te bouwen midden in de Schelphoek te Serooskerke.

Lees verder
27 augustus 2014

SP aanwezig op informatieavond over jeugdhulp

Op dinsdagavond 26 augustus was de SP-fractie aanwezig bij een door de gemeente Schouwen-Duiveland georganiseerde informatieavond voor betrokken partners in het Jeugddomein. De avond begon met een toelichting op de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp. De aanwezigen konden in de discussie die daarop volgde een reactie geven op de wijze waarop de ambtenaren de toegang tot jeugdhulp willen gaan vormgeven. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp. Op Schouwen-Duiveland maken momenteel naar schatting zo'n 900 jongeren (0-18jr) gebruik van een vorm van jeugdhulp.

Lees verder
19 augustus 2014

Inspraaktermijn ontwerp-gebiedsvisie Schelphoek verlengd

De termijn voor het indienen van zienswijzen op de ontwerp-gebiedsvisie Schelphoek is verlengd tot 5 oktober 2014. Dit werd vandaag door middel van een raadsbrief door het college bevestigd. De ontwerp-gebiedsvisie, die vanaf 07-07-2014 ter inzage ligt bij de gemeente, geeft de kaders aan voor de bouw van een zorgresort in dit prachtige gebied.

Lees verder
18 augustus 2014

SP tegen plannen zorgresort Schelphoek

“De Schelphoek is een bijzonder stukje Schouwen-Duiveland met veel kwaliteiten. Denk hierbij aan het ongepolijste landschap, historische elementen van de watersnoodramp, natuur en ruimte”. Met die woorden wordt in het nieuwsbericht van de gemeente Schouwen-Duiveland op 04-07-2014 de aankondiging van de ontwerp-gebiedsvisie voor de Schelphoek ingeleid. Op deze ontwerp-gebiedsvisie kunnen mensen reageren door middel van het indienen van een zienswijze.

Lees verder
31 juli 2014

Kamerfractie SP stelt vragen over ADRZ en Victoriakliniek

SP Tweede Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven hebben minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vragen gesteld over de onrust die is ontstaan rondom de plannen van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ).

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier