h
3 augustus 2016

Nationaal Zorgfonds positief ontvangen in Zierikzee

Foto: SPSchouwenDuiveland

Afgelopen dinsdag zijn SP-ers van de afdeling Schouwen-Duiveland de Zierikzeese wijk Malta ingetrokken om te vertellen over de plannen voor een Nationaal Zorgfonds. Het Nationaal ZorgFonds is een initiatief van de SP en een brede maatschappelijke coalitie van mensen die zich uitspreken voor een beter zorgstelsel. Verspreid door heel Nederland kan het plan inmiddels al rekenen op steun van ruim 84.000 mensen.

Lees verder
8 juni 2016

Het nationaal Zorgfonds en afschaffen van het eigen risico

Foto: SP

De SP is druk bezig met met de landelijke zorgcampagne met als doel het afschaffen van het eigen risico en een Nationaal Zorgfonds in te voeren.

Lees verder
2 mei 2016

Zienswijzen niet meegewogen bij toetsing MER Brouwerseiland

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van het toetsingsadvies dat op 22 april is uitgebracht door de Commissie MER met betrekking tot het bestemmingsplan Brouwerseiland.  De  gemeente heeft de reacties van omwonenden en andere belanghebbenden niet doorgestuurd aan de Commissie MER. De SP-fractie vindt dat hiermee onvoldoende recht gedaan wordt aan de betrokkenheid die omwonenden en organisaties tonen bij het hele proces rondom Brouwerseiland.

Lees verder
6 april 2016

HANDTEKENINGENACTIE KERNCENTRALE DOEL

Foto: Rob van Willigenburg

SP Zeeland is samen met een aantal SP afdelingen uit Zeeland én West Noord-Brabant gestart met een grote petitie voor het sluiten van kerncentrale Doel, vlak over de Nederlandse grens.

Lees verder
24 januari 2016

Vragenlijst kust en bebouwing

Foto: Sylvia Tuinder

De SP in Zeeland maakt zich samen met  vele Zeeuwen zorgen over de ambities om de Zeeuwse kust verder te bebouwen met recreatieparken en zomerverblijven. Voor de SP is een volgebouwde kust een schrikbeeld. Om te weten te komen hoe inwoners en bezoekers denken over toenemende bebouwing op en rond de kust is er een onderzoek gestart.

Lees verder
5 mei 2015

Het spel rond Brouwerseiland

Op de agenda voor de raadsvergadering van 30 april 2015 stond een onderwerp dat overduidelijk iets losmaakt onder inwoners, recreanten, ondernemers maar ook zeker binnen de lokale politiek. De volle publieke tribune in het gemeentehuis was getuige van een merkwaardig schouwspel.

Lees verder
11 februari 2015

SP doet onderzoek naar veranderingen in de zorg

De SP start deze week een onderzoek om de gevolgen van de veranderingen in de zorg voor de inwoners van Schouwen-Duiveland in de alledaagse praktijk helder te krijgen. “Op lokaal niveau is het niet reëel om te denken dat we het kabinetsbeleid aan ons voorbij kunnen laten gaan. Ook op Schouwen-Duiveland ontkomen we niet aan de gevolgen van de bezuinigingsdrift van het kabinet”, aldus fractievoorzitter Anita de Vos.

Lees verder
5 februari 2015

SP Schouwen-Duiveland start met telefonische Hulpdienst

Afgelopen vrijdag 30 januari heeft Emile Roemer in Goes het startsein gegeven voor de Hulpdienst in zes Zeeuwse SP-afdelingen. Mensen kunnen bij de hulpdienst terecht voor de meest uiteenlopende vragen, de service is gratis en voor iedereen, of men nu SP-lid is of niet.

Lees verder

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of tips? Zijn er onderwerpen waarvoor SP Schouwen-Duiveland zich volgens u zou moeten inzetten?
Wij horen het graag van u!

Lees verder

Pagina's