h

Nieuws uit 2014

19 december 2014

Meerderheid raad stemt helaas in met mogelijke bebouwing Schelphoek

Helaas heeft de meerderheid van de gemeenteraad in de laatste raadsvergadering van 2014 ingestemd met het uitgangspunt dat bebouwing mogelijk is in de Schelphoek. De fracties van de coalitiepartijen konden het niet over hun hart verkrijgen "hun" wethouder terug te fluiten.

Lees verder
17 december 2014

Schelphoek: wel of geen bebouwing?

Foto: SP

Op 18 december om 19.30 uur wordt Schelphoek weer besproken in de raadsvergadering. Dat er opnieuw een gebiedsvisie zal worden opgesteld staat vast.

Lees verder
11 november 2014

Algemene beschouwingen

Op 13 november is het moment weer aangebroken voor de jaarlijkse Begrotingsraad. In deze raadsvergadering staat de programmabegroting voor 2015-2018 op de agenda, samen met de belastingverordeningen voor het komende jaar. In de begroting geeft de gemeente aan wat in het komend jaar staat te gebeuren. En uiteraard: wat dat kost. De begroting zet de uitgaven en inkomsten van de gemeente op een rij. Waar komt het geld vandaan, waar gaat het naartoe?

Lees verder
18 oktober 2014

Sadet Karabulut bezoekt De Zuidhoek

Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP, zal op woensdag 22 oktober een bezoek brengen aan De Zuidhoek in Zierikzee. Zij zal daar een gesprek hebben met vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de directie.

Lees verder
2 oktober 2014

Al 1.200 handtekeningen tegen bebouwing in de Schelphoek

Deze week is er weer een nieuwe voorraad flyers afgeleverd. De flyers zijn de afgelopen weken verspreid onder bezoekers aan de Schelphoek. Veel mensen reageren geschrokken wanneer zij zich proberen voor te stellen hoe de prachtige Schelphoek er uit zal zien wanneer het onzalige plan van 10.000m2 bebouwing uitgevoerd wordt.

Lees verder
2 oktober 2014

Nog steeds te veel valpartijen Duinhoevepad

In de raadsvergadering van oktober wordt een rapport besproken dat naar aanleiding van een motie van de SGP (vóórdat SP in de raad vertegenwoordigd was) is opgemaakt. Er wordt in het rapport beschreven wat de (on)mogelijkheden zijn voor verleggen of afvlakken van het Duinhoevepad om zo de veiligheid te vergroten.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier