h

Afdeling

De lokale afdelingen van de SP zijn de ogen en oren, handen en voeten van de partij. Hoewel de grote lijnen worden uitgezet in Den Haag, vinden wij het belangrijk om op regionaal niveau actief invloed uit te oefenen. En met actief bedoelen we: niet wachten tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen, maar de wijken en dorpen in gaan om onze kennis te vergroten, we willen weten waar we het over hebben als we zaken aankaarten. We willen samen met de mensen werken aan concrete verbeteringen, bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid en behoud van voorzieningen.

Uw inbreng is welkom!
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of tips? Zijn er onderwerpen waarvoor SP Schouwen-Duiveland zich volgens u zou moeten inzetten?
Wij horen het graag van u!
schouwen-duiveland@sp.nl

U bent hier