h

Afdeling

De lokale afdelingen van de SP zijn de ogen en oren, handen en voeten van de partij. Hoewel de grote lijnen worden uitgezet in Den Haag, vinden wij het belangrijk om op regionaal niveau actief invloed uit te oefenen. En met actief bedoelen we: niet wachten tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen, maar de wijken en dorpen in gaan om onze kennis te vergroten, we willen weten waar we het over hebben als we zaken aankaarten. We willen samen met de mensen werken aan concrete verbeteringen, bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid en behoud van voorzieningen.

Uw inbreng is welkom!
De SP afdeling Schouwen-Duiveland is altijd op zoek naar mensen die binnen de afdeling actief willen worden en een bijdrage willen leveren aan het socialer maken van Schouwen-Duiveland. Door mee te denken en/of mee te doen. 

Praktische zaken zoals het bezorgen van ons ledenblad, het rondbrengen
van folders of op de markt staan om mensen aan te spreken. Maar de SP
heeft ook een hulpdienst die mensen praktische hulp biedt aan iedereen
die dat nodig heeft. Meedenken en ontwikkelen van campagnes behoort
ook tot de mogelijkheden. Blinkt u uit in iets dat u hier niet hebt gelezen
en betekent u graag wat voor de afdeling? Laat het ons weten, we horen het graag van u!

Heeft u vragen, tips of zaken waarvan u vindt dat de SP daar aandacht aan moet geven, ook dat horen we graag.

schouwen-duiveland@sp.nl

U bent hier