h
30 januari 2018

SP Schouwen-Duiveland doet alsnog mee aan gemeenteraadsverkiezingen 2018

Foto: SP

Afgelopen december kwam SP Schouwen-Duiveland met het bericht naar buiten dat de partij bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen niet mee zou doen.Dat bericht heeft nogal wat stof doen opwaaien en zorgde voor veel reacties vanuit inwoners van Schouwen-Duiveland, die er graag hun schouders onder willen zetten. Dat heeft er in geresulteerd dat de SP heeft besloten alsnog mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Lees verder
26 juni 2017

Op zoek naar voorstanders van Brouwerseiland

Het is een discussie die al jaren loopt. Mag Brouwerseiland er nu wel of niet komen? Gaat het nu wel of niet goed zijn voor de lokale economie en het toeristisch product van Schouwen-Duiveland? Zowel voor- als tegenstanders gaan met verschillende onderzoeken de strijd aan om hun gelijk aan te tonen. Onderzoeken, uitgevoerd door gerenommeerde bureau's, maar steeds in opdracht van belanghebbenden in positieve of negatieve zin. De uitkomsten verschillen dan ook sterk van elkaar. En toch zal de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland naar alle waarschijnlijkheid komende donderdag 29 juni een definitief 'Ja' of 'Nee' gaan geven.

Lees verder
8 juni 2017

Over Brouwerseiland

Aan de inwoners van Schouwen-Duiveland,
U bent allen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Daarvoor heeft u in 2014 uw stem kunnen uitbrengen. Dat kunt u volgend jaar op 21 maart weer doen. In de tussentijd doen de raadsleden hun werk en nemen zij beslissingen.

Lees verder
20 april 2017

Tijdelijke vervanging SP raadslid Wim Hefti

Op donderdag 20 april zal er een nieuw raadslid beëdigd worden door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Wim Hefti uit Ouwerkerk, gemeenteraadslid voor SP sinds maart 2014, heeft wegens gezondheidsredenen zijn tijdelijk ontslag ingediend en zal gedurende 16 weken worden vervangen.

Lees verder
2 maart 2017

SP Tweede Kamerlid Eric Smaling beschermt de Zeeuwse kust

Op zaterdag 4 maart sluit SP Tweede Kamerlid Eric Smaling zich aan bij het Lint aan de Kust. De actie langs de Brouwersdam is georganiseerd door een werkgroep vanuit Bescherm de kust. Zij vragen hiermee actief aandacht voor bouwplannen langs de kust, waardoor het open landschap met vergezichten dreigt te verdwijnen waar nu natuurliefhebbers, recreanten en veel watersporters actief zijn.Lees verder
3 augustus 2016

Nationaal Zorgfonds positief ontvangen in Zierikzee

Foto: SPSchouwenDuiveland

Afgelopen dinsdag zijn SP-ers van de afdeling Schouwen-Duiveland de Zierikzeese wijk Malta ingetrokken om te vertellen over de plannen voor een Nationaal Zorgfonds. Het Nationaal ZorgFonds is een initiatief van de SP en een brede maatschappelijke coalitie van mensen die zich uitspreken voor een beter zorgstelsel. Verspreid door heel Nederland kan het plan inmiddels al rekenen op steun van ruim 84.000 mensen.

Lees verder
8 juni 2016

Het nationaal Zorgfonds en afschaffen van het eigen risico

Foto: SP

De SP is druk bezig met met de landelijke zorgcampagne met als doel het afschaffen van het eigen risico en een Nationaal Zorgfonds in te voeren.

Lees verder
2 mei 2016

Zienswijzen niet meegewogen bij toetsing MER Brouwerseiland

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van het toetsingsadvies dat op 22 april is uitgebracht door de Commissie MER met betrekking tot het bestemmingsplan Brouwerseiland.  De  gemeente heeft de reacties van omwonenden en andere belanghebbenden niet doorgestuurd aan de Commissie MER. De SP-fractie vindt dat hiermee onvoldoende recht gedaan wordt aan de betrokkenheid die omwonenden en organisaties tonen bij het hele proces rondom Brouwerseiland.

Lees verder
6 april 2016

HANDTEKENINGENACTIE KERNCENTRALE DOEL

Foto: Rob van Willigenburg

SP Zeeland is samen met een aantal SP afdelingen uit Zeeland én West Noord-Brabant gestart met een grote petitie voor het sluiten van kerncentrale Doel, vlak over de Nederlandse grens.

Lees verder
24 januari 2016

Vragenlijst kust en bebouwing

Foto: Sylvia Tuinder

De SP in Zeeland maakt zich samen met  vele Zeeuwen zorgen over de ambities om de Zeeuwse kust verder te bebouwen met recreatieparken en zomerverblijven. Voor de SP is een volgebouwde kust een schrikbeeld. Om te weten te komen hoe inwoners en bezoekers denken over toenemende bebouwing op en rond de kust is er een onderzoek gestart.

Lees verder

Pagina's